dijous, d’abril 27, 2006

Ja es pot veure des d’internet el documental "Un mundo por ganar"


Gravat al 2005, "Un mundo por ganar" aprofita la presència a Veneçuela de 15.000 joves de 140 països per preguntar pel suport a la revolució bolivariana i l’impacte a la resta del món. Analitzant el procés sociopolític el documental mostra l’altra cara de la realitat veneçolana que el grans mitjans han ocultat a l’opinió pública mundial. Ara la televisió d’internet, Pluràlia, ofereix la possibilitat de veure el documental des de la seua web: www.pluralia.tv/unmundoporganar/

L’Avanç

Durant anys Veneçuela ha sigut la gran desconeguda d’Amèrica Llatina. Amb l’arribada al poder del moviment bolivarià, liderat pel controvertit Hugo Chávez, va saltar a les primeres pàgines dels mitjans. Des de 1999 L’Avanç ha sigut un dels pocs periòdics europeus que no participa en la campanya de descrèdit i demonització de Chávez que va culminar tràgicament amb el colp d’Estat al 2002. Precisament, L’Avanç ha destacat en la premsa independent per haver fet un extens i pioner seguiment de més de sis anys sobre el procés bolivarià. D’aquesta experiència va nèixer el projecte de fer-ne un documental que donara veu als veneçolans i permetera al públic valencià i internacional de disposar de altres punts de vista que la majoria de la premsa estava silenciant.

15.000 joves de 140 països

A l’estiu del 2005 es van reunir a Caracas milers de joves i estudiants de tot el món per mostrar el seu suport a l’anomenada revolució bolivariana. Milers de colombians, brassilentys, equatorians i peruans van trigar dies en arribar a través de rutes interminables i en molts casos poc segures. Des de l’Índia fins Japó, des d’Angola fins el Sàhara, delegacions de desenes de països feien esforços enormes per poder acudir a una cita amb les organitzacions juvenils d’esquerres de tot el planeta. Els europeus també van acudir en massa, especialment per entendre el desconegut procés bolivarià. Espanyols, bascos, catalans i valencians van fer-se un espai al Festival. Fins i tot s’hi va veure una àmplia delegació nord-americana, composada en gran part per negres i llatins, va ser present.

Així es va decidir aprofitar una oportunitat única i un grup de periodistes independents valencians van decidir ésser testimonis de primera mà. L’objectiu del documental era tractar d’entendre perquè després d’anys de demonització de Chávez i de Veneçuela, cada vegada més joves de tot el món es sentien identificats amb aquest sorprenent país del Carib i el procés polític conegut com revolució bolivariana.

El documental mostra parts del 16é Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes, del Congreso Continental Bolivariano, així com del Festival Internacional de Hip Hop que es va celebrar a Caracas el 2005. La majoria d’entrevistes i imatges estan gravades a diversos barris de Caracas, però també hi ha una breu seqüència a l’Estat Amazonas, a l’interior del país.
El documental s’inicia amb una presentació d’algunes de les delegacions internacionals del Festival i amb part del discurs inaugural d’Hugo Chávez en el qual es comença a sentir part del pensament bolivarià. Tot seguit es passa a fer un breu repàs de la història recent: els 40 anys de bipartidisme i la massacre del Caracazo fins la victòria electoral bolivariana i el colp d’Estat del 2002. Una sèrie d’entrevistes a joves estrangers i veneçolans desenvolupa el contingut central del documental. Es mostra i s’explica el paper de la cultura juvenil en el procés de canvis. El Festival de Hip Hop que va reunir grups de rap, break i graffitti combatiu presenta una realitat poc coneguda de la música urbana global. Els mitjans de comunicació mereixen capítol apart i són analitzats per periodistes i joves estrangers que denúncien l’ús del poder mediàtic per manipular l’opinió pública mundial. Els projectes de desenvolupament social i la seua dimensió llatinoamericana es plasmen a les missions Barrio Adentro i Milagro. L’escriptor i analista veneçolà Luís Britto García va situant dins el seu context social i internacional cadascú dels temes, lligant les problemàtiques locals amb una perspectiva mundial.

El documental és en definitiva una humil, però extensa, obra col·lectiva que crea una coral de veus que prenen la paraula per mostrar la seua veritat. No és aquesta part de la realitat l’única existent a Veneçuela, ni molt menys. Però sí és important oferir a l’opinió pública mundial una visió d’aquesta majoria social veneçolana que mai veu recollides les seus declaracions als mitjans internacionals. A més també visualitza una xarxa internacional d’activistes de la qual pocs saben de la seua existència. Potser encara existeixen aquells que pensen que tenen tot un món per guanyar.

www.pluralia.tv
www.lavanc.com
www.vive.gob.ve
www.indocumenta.com
www.cercavila.com

////

Ya se puede ver desde internet el nuevo documental sobre Venezuela "Un mundo por ganar"

Grabado en 2005, "Un mundo por ganar" aprovecha la presencia en Venezuela de 15.000 jóvenes de 140 países para preguntarse por el apoyo a la revolución bolivariana y el impacto que está teniendo en el resto del mundo. Analizando el proceso sociopolítico el documental muestra la otra cara de la realidad vezolana que los grandes medios han ocultado a la opinión pública mundial. Ahora, la televisión de internet, Pluralia TV, ofrece la posibilidad de ver el documental desde su web: www.pluralia.tv/unmundoporganar/

L’Avanç

Durante años Venezuela ha sido la gran desconocida de América Latina. Con la llegada al poder del movimiento bolivariano, liderado por el controvertido Hugo Chávez, saltó a las primeras páginas de los medios. Desde 1999 el periódico L’Avanç ha sido uno de los pocos periódicos europeos que no participó en la campaña de descrédito y demonización de Chávez que culminó en el golpe de Estado al 2002. Precisamente, L’Avanç ha destacado en la prensa independiente por haber hecho un extenso y pionero seguimiento de más de seis años sobre el proceso bolivariano. De esta experiencia nació el proyecto de hacer un documental que diera voz a los venezolanos y permitiera al público internacional disponer de otros puntos de vista que la mayoría de la prensa estaba silenciando.

15.000 jóvenes de 140 países

En el verano del 2005 se reunieron en Caracas miles de jóvenes y estudiantes de todo el mundo por mostrar su apoyo a la denominada revolución bolivariana. Miles de colombianos, brasileños, ecuatorianos y peruanos tardaron días en llegar a través de rutas interminables y en muchos casos poco seguras. Desde la India hasta Japón, des de Angola hasta el Sáhara, delegaciones de decenas de países hacían esfuerzos enormes por poder acudir a una cita con las organizaciones juveniles de izquierdas de todo el planeta. Los europeos también acudieron, especialmente para entender el desconocido proceso bolivariano. Incluso se vio una amplia delegación norteamericana, compuesta mayoritariamente por negros y latinos.

Así se decidió aprovechar una oportunidad única y un grupo de periodistas independientes valencianos decidieron ser testigos de primera mano. El objetivo del documental era tratar de entender porque después de años de demonización de Chávez y de Venezuela, cada vez más jóvenes de todo el mundo se sentían identificados con este sorprendente país del Caribe y el proceso político conocido como revolución bolivariana.

El documental muestra partes del 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, del Congreso Continental Bolivariano, así como del Festival Internacional de Hip Hop que se celebraron en Venezuela en 2005. La mayoría de entrevistas e imágenes están grabadas en los barrios de Caracas, pero también hay una breve secuencia en el estado Amazonas, en el interior del país.

El documental se inicia con una presentación de algunas de las delegaciones internacionales del Festival y con parte del discurso inaugural de Hugo Chávez en el cual se empieza a sentir parte del pensamiento bolivariano. Acto seguido se pasa a hacer un breve repaso de la historia reciente: los 40 años de bipartidismo y la masacre del Caracazo hasta la victoria electoral bolivariana y el golpe de Estado del 2002. Una serie de entrevistas a jóvenes extranjeros y vezolanos desarrolla el contenido central del documental. Se muestra y se explica el papel de la cultura juvenil en el proceso de cambios. El Festival de Hip Hop que reunió grupos de rap, break y graffitti combativo presenta una realidad poco conocida de la música urbana global. Los medios de comunicación merecen capítulo aparte y son analizados por periodistas y jóvenes extranjeros que denuncian el uso del poder mediático para manipular a la opinión pública mundial. Los proyectos de desarrollo social y su dimensión latinoamericana se plasman en las misiones Barrio Adentro y Milagro. El escritor y analista vezolano Luís Britto García va situando dentro su contexto social e internacional cada uno de los temas, dotando a las problemáticas locales con una perspectiva mundial.

El documental es en definitiva una humilde, pero extensa, obra colectiva que crea una coral de voces que toman la palabra para mostrar su verdad. No es esta parte de la realidad la única existente en Venezuela, ni mucho menos. Pero sí era importante ofrecer a la opinión pública mundial una visión de esta mayoría social venezolana que nunca ve recogidas sus declaraciones en los medios internacionales. Además también visualiza una red internacional de activistas de la cual pocos saben de su existencia. El documental nos permite reflexionar que quizás todavía existan aquellos que piensan que tienen todo un mundo por ganar.

www.lavanc.com
www.vive.gob.ve
www.indocumenta.com
www.cercavila.com
www.pluralia.tv

dimarts, d’abril 11, 2006

TeleSur emet el documental "Un mundo por ganar"

El documental "Un mundo por ganar" que tracta els canvis produïts a Veneçuela arran de l'anomenada revolució bolivariana serà emés diverses vegades durant aquesta setmana a la televisió via satèlit.
Les emissions del documental seran:

SETMANA DEL 10 AL 16 D'ABRIL 2006.

Dimarts 11 / 24:00
Dimecres 12 / 10:00 i 22:00
Dijous 13 / 16:30 i 5:00

Dissabte 15 / 10:00 i 14:30

Per veure'l a internet: www.telesurtv.net

Horari peninsular.


UN MÓN PER GUANYAR

El documental és una crònica que tracta d'explicar la realitat veneçolana
fora de les seues fronteres per a tractar de trencar el cercle mediàtic.

Gravat entre el referèndum del 2004 i el Festival Mundial de 2005,
arreplega nombrosos testimonis internacionals i veneçolans.

UN MÓN PER GUANYAR arreplega les opinions de joves dels cinc continents.
Ells expliquen com veuen els canvis a Veneçuela i parlen de la relació amb
els seus respectius països.

UN MÓN PER GUANYAR dedica també un espai a l'anàlisi dels mitjans de
comunicació amb la presència de Luís Britto, Pascual Serrano i Beto
Almeida de TeleSur.

UN MÓN PER GUANYAR no oblida la importància de la cultura en la lluita. El
Festival Mundial de Hip Hop mostra com la cultura juvenil urbana també és
una eina pel canvi.

UN MÓN PER GUANYAR finalment explica a grans trets alguns dels principals
canvis que succeeixen a Veneçuela com són les missions Milagro i Barrio
Adentro.

El documental està realitzat en coproducció per L'Avanç, Vive TV,
Cercavila i Indocumenta.

És un documental fet sense salaris, fonamentalment amb els recursos
aportats pels propis treballadors.

en aquest moments està en realització la web. Més endavant es vol fer la
versió valenciana i anglesa ja que la primera versió va ser en castellà
pel compromís d'emissió en Veneçuela.

La idea és que es difonga al màxim tant dins com fora de Veneçuela amb un
objectiu doble:

Que el món puga saber un poc del que els grans mitjans de comunicació li
estan ocultant sobre Veneçuela.

I que els veneçolans sàpiguen que no estan sols. Que el món els observa i
que el seu exemple està donant esperança a milions de persones.


////


TeleSur emite el documental "Un mundo por ganar"


el audiovisual trata los cambios producidos en Venezuela a raíz de la
denominada revolución bolivariana será emitido varias veces durante esta
semana en la televisión vía satèlite. A través de la emisión on-line de la
web se puede ver.

Las emisiones del documental serán:

SEMANA DEL 10 AL 16 De ABRIL 2006.

Martes 11 / 18:00.

Miércoles 12 / 4:00 y 16:00.

Jueves 13 / 10:30 y 23:00.

Sábado 15 / 4:00 y 8:30.

Tengan en cuenta que el horario es de Caracas.

Martes 11 / 24:00
Miércoles 12 / 10:00 i 22:00
Jueves 13 / 16:30 i 5:00
Sábado 15 / 10:00 i 14:30

Horario del Estado español.

Por verlo en internet: www.telesurtv.net


UN MUNDO POR GANAR

El documental es una crónica que trata de explicar la realidad venezolana
fuera de sus fronteras para tratar de romper el círculo mediático.

Grabado entre el referéndum del 2004 y el Festival Mundial de 2005, recoge
numerosos testimonios internacionales y venezolanos.

UN MUNDO POR GANAR recoge las opiniones de jóvenes de los cinco
continentes. Ellos explican como ven los cambios en Venezuela y hablan de
la relación con sus respectivos países.

UN MUNDO POR GANAR dedica también un espacio al análisis de los medios de
comunicación con la presencia de Luís Britto, Pascual Serrano y Beto
Almeida de TeleSur.

UN MUNDO POR GANAR no olvida la importancia de la cultura en la lucha. El
Festival Mundial de Hip Hop muestra como la cultura juvenil urbana también
es una herramienta por el cambio.

UN MUNDO POR GANAR finalmente explica a grandes rasgos algunos de los
principales cambios que suceden en Venezuela cómo son las misiones Milagro
y Barrio Adentro.

El documental está realizado en coproducción por www.lavanc.com,
www.vive.gob.ve, Cercavila e Indocumenta.

Es un documental hecho sin salarios, fundamentalmente con los recursos
aportados por los propios trabajadores.

en este momentos está en realización la web. Más adelante se quiere hacer
la versión valenciana e inglesa.

La idea es que se difunda al máximo tanto dentro como fuera de Venezuela
con un objetivo doble:

Que el mundo pueda saber un poco de lo que los grandes medios de
comunicación le están ocultando sobre Venezuela.

Y que los venezolanos sepan que no están solos. Que el mundo los observa y
que su ejemplo está dando esperanza a millones de personas.