dimecres, de gener 23, 2013

Una proposta valenciana per la Declaració de Sobirania CatalanaImaginem si s'haguera inclós algun d'aquests pàragrafs.


Al Preàmbul de la Declaració de Sobirania:

On es parla del naiximent al segle XIV de les Corts Generals o Generalitat Catalana explicar que simultàniament els valencians vam tindre una Generalitat Valenciana. Amb la qual cosa es visualitza que tenim una realitat jurídica germana, però amb sobiranies pròpies. 

On es parla que a la guerra de successió es van perdre les institucions de Catalunya, afegir que també es pergueren a tota la Corona d'Aragó. Afegir la caiguda dels Regnes de València i Mallorca.

I afegir:

Declarem la voluntat del poble de Catalunya de mantindre relacions estretes amb els pobles del País Valencià i les Illes Balears, els quals per raons històriques i culturals considerem que són pobles germans, així com subjectes polítics i jurídics sobirans propis.